Usługi

W ramach obsługi projektów inwestycyjnych iPS Group® dostarcza kompletne usługi dla przemysłu:

Wszystkie oferowane przez iPS Group® instalacje są zaprojektowane, wykonane i przygotowane do eksploatacj i zgodnie z dyrektywami ATEX i obowiązujàcymi w Unii Europejskiej regulacjami prawnymi w zakresie eksploatacji urządzeń w potencjalnej atmosferze zagrożenia wybuchem.

Projektujemy, wykonujemy i modernizujemy następujące etapy produkcji:

 

 

 

 

 

 

 

 

Składowanie – magazynowanie surowców sypkich i płynnych w zbiornikach zewnętrznych o różnej pojemności, magazynowanie surowców i półproduktów w opakowaniach jednostkowych.
Transport – transport pneumatyczny, mechaniczny mediów sypkich i płynnych do produkcji, dobierany do specyfiki branży
Mieszanie – urządzenia typowe dla danej branży (mieszalniki wstęgowe, ślimakowe, lemieszowe ...)
Aspiracja – systemy odpylania i aspiracji (odpylacze workowe, odśrodkowe, nabojowe)

Partnerzy i wyróżnienia