Inne

iPS Group® realizuje usługi w następujących obszarach przemysłów innych:

  • Zakłady obróbki skór ze zwierząt futerkowych
  • Dostosowywanie zakładów, linii, maszyn do norm UE oraz zwiększanie bezpieczeństwa prowadzonej produkcji (zabezpieczenia przeciwwybuchowe).

Partnerzy i wyróżnienia